Doelstelling

Scoutinggroep Hertog van Gelre is een open groep. Binnen de groep is er ruimte en respect voor iedere levensbeschouwing, op voorwaarde dat de uitvoering van het spel hierdoor niet wordt belemmerd.

Als uitgangspunt hebben wij de doelstelling van Scouting Nederland:
"Het bevorderen van het Scouting programma in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid."

Voor meer informatie over onze manier van draaien, kunt u het huishoudelijk reglement bekijken >

Sponsor ons of Doneer!